Magyar Elektronikus Könyvek Letöltése

Magyar Elektronikus Könyvek Letöltése - itt sszegyűjtöttük néhány magyar köztulajdonban lévő ingyenesen hozzáférhető elektronikus könyvet. Jó olvasást!

Teozófia (ezotérikus filozófia)

Besant, Annie: Az ősi bölcsesség acrobat
Adelsteinsson: A misztikus út acrobat
Alcyone (J. Krishnamurti): A Mester lábainál acrobat
Algeo, John: Bevezetés az Ősi Bölcsességbe acrobat
Algeo, John: Ismerkedés a Titkos Tanítással acrobat
A Lótusz acrobat
A Mágia acrobat
Aranylépcső acrobat
Az emberré válás szabályai acrobat
A szív tana (Kivonatok hindu levelekből Annie Besant előszavával) acrobat
Beechey, Katherine A.: Napi meditációk acrobat
Besant, Annie - Leadbeater, C.W. : A gondolatformák acrobat
Besant, Annie - Leadbeater, C.W. : Az emberiség múltja, jelene és jövője acrobat
Besant, Annie - Leadbeater, C.W.: Beszélgetések az okkultizmus ösvényéről 1. A Mester lábainál acrobat
Besant, Annie - Leadbeater, C.W.: Beszélgetések az okkultizmus ösvényéről 2. A Csend Hangja acrobat
Besant, Annie - Leadbeater, C.W.: Beszélgetések az okkultizmus ösvényéről 3. Világosság az ösvényen acrobat
Besant, Annie: A gondolaterő acrobat
Besant, Annie: A hatodik alfaj acrobat
Besant, Annie: A három ösvény acrobat
Besant, Annie: A lélek létezésének bizonyítékai acrobat
Besant, Annie: A Mesterek és az út, mely hozzájuk vezet acrobat
esant, Annie: A Nemes Nyolcrétű Ösvény acrobat
Besant, Annie: A tudat kibontakozása acrobat
Besant, Annie: A vallás és az erkölcs egyetemes kézikönyve acrobat
Besant, Annie: A vegetarizmus teozófiai megvilágításban acrobat
Besant, Annie: Az előcsarnokban acrobat
Besant, Annie: Az ember és testei acrobat
Besant, Annie: Az öngyilkosok élményei a halál után acrobat
Besant, Annie: Dharma acrobat
Besant, Annie: Ezoterikus kereszténység acrobat
Besant, Annie: Karma - Az ok-okozat törvénye acrobat
Besant, Annie: Karma és társadalmi fejlődés< acrobat
Besant, Annie: Mesterek acrobat
Besant, Annie: Reinkarnáció - Az újraszületés törvénye acrobat
Besant, Annie: Spirituális élet a világi ember számára acrobat
Besant, Annie: Sötét hatalmak a természetben acrobat
Besant, Annie: Világunk átalakulása, II. acrobat
Besant, Annie: Változó kedélyhangulatainkról acrobat
Blavatsky, H.P.: A Csend Hangja acrobat
Blavatsky, H.P.: A rossz eredete acrobat
Blavatsky, H.P.: Az ezoterikus filozófia alapjai acrobat
Blavatsky, H.P.: Erkölcsiség (helyes és helytelen) acrobat
Blavatsky, H.P.: Gyakorlati okkultizmus acrobat
Blavatsky, H.P.: Titkos Tanítás I. Kozmogenezis - A világ teremtése acrobat
Blavatsky, H.P.: Titkos Tanítás II. A jelképrendszer fejlődése acrobat
Blavatsky, H.P.: Titkos Tanítás IV. Antropogenézis - az ember teremtése acrobat
Blavatsky, H.P.: Titkos Tanítás V. A világvallások ősi jelképrendszere acrobat
Blavatsky, H.P.: Titkos Tanítás VIII. Instrukciók acrobat
Blavatsky, H.P.: Vallás-e a teozófia? acrobat
Blavatsky, H.P.: Élet és halál acrobat
Burnier, Radha: Kultúra és emberi fejlődés acrobat
Burnier, Radha: Út a szabadsághoz acrobat
Codd, Clara M.: A teremtő erő (A nemiségről, a gyermekekről és az anyaságról) acrobat
Codd, Clara M.: Nincs halál (Vigasztaló üzenet) acrobat
Collins, Mabel: A Fehér Lótusz idillje acrobat
Collins, Mabel: Világosság az Ösvényen acrobat
Comte Saint-Germain, Kövesi Péter előadása acrobat
Crupi, Carmelo: A szó fejlődése és karmája acrobat
Ellwood, Robert: A teozófia és a világvallások acrobat
Feketéné Szegedi-Maszák Leona: Teozófus hétköznapok acrobat
Gardner, Adelaide: Bevezető teozófiai tanítások acrobat
Gelder, Dora van: Az igazi tündérvilág acrobat
Gibran, Khalil: A Próféta acrobat
Gibran, Khalil: A Próféta kertje acrobat
Hodson, Geoffrey: A halál kapuján át (Üzenet a gyászolóknak) acrobat
Hodson, Geoffrey: A hét emberi vérmérséklet acrobat
Hodson, Geoffrey: Angyalok és emberek testvérisége acrobat
Hodson, Geoffrey: Az angyali seregek acrobat
Hodson, Geoffrey: Az Angyalok eljövetele acrobat
Hodson, Geoffrey: Legyetek tökéletesek acrobat
Jinarajadasa, C.: Amit mi tanítani fogunk acrobat
Jinarajadasa, C.: A tudat hét fátyla acrobat
Krishna, P: A teozófia és a tudomány szelleme acrobat
Krishnamurti, J.: Az élet a cél acrobat
Krishnamurti, J.: Az élet könyve acrobat
Kyber, Manfred: A Halál és a kisleány acrobat
Kyber, Manfred: Az Éhenkórász király acrobat
Kyber, Manfred: Megemlékezés acrobat
Leadbeater, C.W.: A Mesterek és az Ösvény acrobat
Leadbeater, C.W.: A Nemes Nyolcrétű Ösvény acrobat
Leadbeater, C.W.: Apró bosszúságok acrobat
Leadbeater, C.W.: A túlvilág acrobat
Leadbeater, C.W.: A túlvilág acrobat
Leadbeater, C.W.: Az álmokról acrobat
Leadbeater, C.W.: Az ünnepek rejtett oldala acrobat
Leadbeater, C.W.: Csakrák acrobat
Leadbeater, C.W.: Gyászoló embertársainknak acrobat
Leadbeater, C.W.: Láthatatlan segítők acrobat
Leadbeater, C.W.: Látható és láthatatlan ember acrobat
Leadbeater, C.W.: Tisztánlátás acrobat
Leadbeater, C.W.: Világunk rejtett oldala acrobat
Leadbeater, C.W.: Élet a halál után acrobat
Powell, A.E.: 4. A kauzális test és az Én acrobat
Powell, A.E.: 3. A mentális test és a mentális világ acrobat
Powell, A.E.: 2. Az asztrális test acrobat
Powell, A.E.: 5. Az élet fejlődése a Naprendszerben acrobat
Powell, A.E.: 1. Az éterikus test acrobat
Pratt, David: Dzyan könyve acrobat
Pratt, David: Teozófia és az élet rendszerszemlélete acrobat
Pratt, David: Ősrobbanás, fekete lyukak és a józan ész acrobat
Reicher László: Gyakorlati teozófia acrobat
Rerih (Roerich), Nyikolaj: Ragyogó Shambhala acrobat
Robertson: Gondolatok énünk gyenge oldaláról acrobat
Shearman, Hugh: Kalandok ideje acrobat
Shearman, Hugh: Tragédiáink oka és értelme acrobat
Szlemenics Mária: Benső életünk némely nehézségéről acrobat
Taimni, I.K.: A jóga tudománya acrobat
Taimni, I.K.: Mi a teozófia? acrobat
Toperczer Ákosné: Kőrösi Csoma Sándor és a teozófia acrobat
Vadnay Emma: Amint fönt, úgy alant acrobat
>Wedgwood, J.I.: Meditáció kezdőknek acrobat
Wilkinson, Mary E.-Osborn, Arthur W.: Teozófiai kifejezések egyszerű magyarázatai acrobat
Wood, Ernest: A hét sugár acrobat
Algeo, John: A szenzár - a misztériumnyelv misztériuma acrobat
Hodson, Geoffrey: Így hallottam acrobat
Hodson, Geoffrey: A betegség problémája új megvilágításban acrobat
Pratt, David: Tér, idő, relativitás acrobat
Pratt, David: A tizenkét szent bolygó acrobat
Pratt, David: Titkos ciklusok acrobat
Grove, Daisy E.: Apokalipszis és beavatás acrobat
Hodson, Geoffrey: Ember: az Isteni Szentháromság acrobat
Hodson, Geoffrey: Rejtett bölcsesség a Bibliában acrobat
Pratt, David: Mintázatok a természetben acrobat
Pratt, David: Vámpírok és élőhalottak acrobat
Piszarjova, Jelena: Az orosz lélek fénye acrobat
Besant, Annie: Bevezetés a jógába acrobat
Hodson, Geoffrey: Az isteni ragyogás acrobat
Pratt, David: Gravitáció és antigravitáció acrobat
Blavatsky, H.P.: Titkos Tanítás III. Az okkult és a modern tudomány acrobat
Leadbeater, c. W.: A teozófia alapvonalai acrobat
Hodson, Geoffrey: A tökéletességhez vezető ösvény acrobat
Pratt, David: A belső Föld rejtélyei acrobat
Hodson, Geoffrey: Meditációk az okkult életről acrobat
Pratt, David: Élet a halál után: bizonyíték a továbbélésre acrobat
Hodson, Geoffrey: Újraszületés acrobat
Oliviera, Linda: A változás kereke acrobat
McDavid, Doss: Számok nyelve? acrobat
Azért, mert... gyerekeknek, akik megkérdezik, hogy miért acrobat
Szegedy Maszák Leona: A teozófus és a háború acrobat
Nagy Dezső: Mi a Theosophia? acrobat
Pratt, David: Irányzatok a kozmológiában: túl az ősrobbanáson acrobat
Blavatsky, H.P.: Titkos Tanítás VI. A tudomány és a Titkos Tanítás szembeállítása acrobat
Leadbeater, C.W.: Hogyan jutott hozzám a teozófia? acrobat
Pratt, David: A gabonakörök és üzenetük acrobat
Codd, Clara M.: Levelek a spiritualitás útjára igyekvőknek acrobat
Hamvas Béla
Scientia sacra I Hamvas acrobat
Scientia sacra II Hamvas acrobat

Kaczvinszky József
A Hét Beavatás acrobat
Kaczvinszky kelet világossága 1 acrobat
Kaczvinszky kelet világossága 2 acrobat
Kaczvinszky kelet világossága 3 acrobat

Klasszikusok

Aiszkhulosz Oreszteia acrobat
Arisztotelész Nikomakhoszi etika I-III acrobat
Konfucius beszélgetései és mondásai Tőkei Ferenc forditása acrobat

Platon összes műve (1. kötet)
Platőn az állam acrobat
1 LAKHESZ acrobat
2 KHARMIDESZ acrobat
3 LUSZISZ acrobat
4 PROTAGORASZ acrobat
5 A KISEBBIK HIPPIASZ acrobat
6 ION acrobat
7 A NAGYOBBIK HIPPIASZ acrobat
8 SZOKRATESZ acrobat
9 GORGIASZ acrobat
10 MENON acrobat
11 KRATULOSZ acrobat
12 EUTHUDEMOSZ acrobat
13 MENEXENOSZ acrobat
14 A LAKOMA acrobat
15 PHAIDON acrobat
16 SZÖVEGMAGYARÁZAT acrobat

William Shakespeare művei
Shakespeare: Coriolanus acrobat
Shakespeare: Hamlet acrobat
Shakespeare: János Király acrobat
Shakespeare: Julius Cézár acrobat
Shakespeare: Lear Király acrobat
Shakespeare: Szentivánéji Álom acrobat

Vegyes Kategória

Az Olajárus és a Kurtizán acrobat
Albert Einstein Speciális és Általános Relativitás acrobat
Merle Mestersegem a Halál acrobat
Samuel Beckett Godotra Várva acrobat
Thomas Mann A varázshegy I kötet acrobat
Thomas Mann A varázshegy II kötet acrobat

Honlap lista ahol a köztulajdonban lévő ingyenesen hozzáférhető magyar elektronikus könyveket lehet letölteni.

Szabad Európa társaság összeállított egy listát a 100 legfontosabb klasszikus könyvről amit mindenkinek érdemes elolvasni.
>>Mi kikerestük ezekből néhányat amit le lehet tölteni.<<