A 100 Legfontosabb Klasszikus Elektronikus Könyv

A Szabad Európa társaság összeállított egy listát a 100 legfontosabb klasszikus könyvről amit mindenkinek érdemes elolvasni. Ebbe a listába általában azokat a szerzőket és műveket szerepeltették, amelyek ott vannak a legtöbb listán. Sajnos a listán egyetlen magyar művet sem találtunk. Ez a tény elgondolkoztató...
Mi összegyűjtöttük azokat a helyeket ahol ezeket a könyveket le lehet tölteni vagy pedig online olvashatóak.

(Bővebb információ erről a listáról itt)


1. Biblia
2. Korán
3. Konfucius beszélgetései és mondásai
4. Lao-ce: Tao Te King - Az Út és Erény könyve
5. Homérosz: Iliász
6. Aiszkhülosz: Oreszteia
7. Szophoklész: Oidipusz király
8. Euripidész: Médeia

9. Arisztophanész: Madarak

10. Hérodotosz: A görög-perzsa háború

11. Thuküdidész: A peloponnészoszi háború

12. Platón dialógusai

Platón Az állam
Platón Kritón
Platón - Szókratesz védőbeszéde
Plátón összes műve (első kötet)

13. Arisztotelész művei

ARISZTOTELÉSZ POLITIKA
ARISZTOTELÉSZ POÉTIKA
ARISZTOTELÉSZ NIKOMAKHOSZI ETIKA
Lukácsi Tamás Az ideális állam Arisztotelész Politika című művében (nem része a listának, de kapcsolatos)

14. Euklidész: Elemek
15. Lucretius: A természetről (De rerum natura) (Részletek)
16. Marcus Aurelius: Elmélkedések
17. Vergilius: Aeneis
18. Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok
19. Muraszaki Shikibu: Gendzsi regénye
20. Az ezeregy éjszaka meséi
21. Szent Ágoston: Vallomások
22. Aquinói Szent Tamás: A teológia foglalata
23. Dante Alighieri: Az isteni színjáték
24. Boccaccio, Giovanni: Dekameron

25. Chaucer, Geoffrey: Canterbury mesék

26. Montaigne, Michel Eyquem de: Esszék (szemelvény)
27. Rabelais, Francois: Gargantua és Pantagruel (MP3 formátumban).
28. Machiavelli, Niccoló di Bernardo dei: A fejedelem
29. William Shakespeare művei
30. Cervantes, Miguel de: Don Quijote
31. Moliére (Jean-Baptiste Poquelin): Tartuffe

32. Bacon, Sir Francis: Esszék

33. Descartes, René: Értekezés a módszerről
34. Spinoza, Baruch: Etika
35. Milton, John: Elveszett paradicsom
36. Pascal, Blaise: Gondolatok

37. Newton, Sir Isaac: A természetfilozófia matematikai alapelvei (Philosophiae Naturalis Principia Mathematica)

38. Hume, David: Tanulmányok az emberi értelemről

39. Defoe, Daniel: Robinson Crusoe
40. Swift, Jonathan: Gulliver utazásai

41. Sterne, Laurence: Tristram Shandy úr élete és gondolatai

42. Voltaire (Francois-Marie Arouet): Candide
43. Rousseau, Jean Jaques: Társadalmi szerződés

44. Kant, Immanuel: A tiszta ész kritikája

45. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Előadások a filozófia történetéről

46. Nietzsche, Friedrich: Im-ígyen szóla Zarathustra
47. Goethe, Johann Wolfgang von: Faust
48. Brontë, Emily Jane: Üvöltő szelek
49. Poe, Edgar Allan: Rejtelmes történetek
50. Austen, Jane: Büszkeség és balítélet
51. Dickens, Charles John Huffam: Szép remények
52. Melville, Herman: Moby Dick
53. Twain, Mark: Huckleberry Finn kalandjai

54. Whitman, Walt: Fűszálak

55. Darwin, Charles Robert: A fajok eredete

56. Stendhal (Marie-Henri Beyle): Vörös és fekete

57. Balzac, Honoré de: Goriot apó
58.Flaubert, Gustave: Bovaryné
59. Hugo, Victor-Marie: A nyomorultak
60. Gogol, Nyikolaj Vasziljevics: Holt lelkek
61. Turgenyev, Ivan Szergejevics: Apák és fiúk
62. Tolsztoj, Lev Nyikolajevics: Háború és béke
63. Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics: Bűn és bűnhődés
64. Csehov, Anton Pavlovics: Három nővér
65. Ibsen, Henrik Johan: Nóra (A babaház)
66. Freud, Sigmund: Bevezetés a pszichoanalízisbe

67. Heidegger, Martin: Mi a metafizika?

68. Einstein, Albert: A speciális és általános relativitás elmélete

69. Proust, Valentin Louis Georges Eugene Marcel: Az eltűnt idő nyomában (Swann)

70. Mann, Thomas: A varázshegy I; A varázshegy II
71. Joyce, James Augustine Aloysius: Ulysses

72. Woolf, Virginia: A világítótorony

73. Hasek, Jaroslav: Svejk
74. Kafka, Franz: A per

75. Lawrence, David Herbert Richards: Szülők és szeretők

76. Faulkner, William: A hang és a téboly

77. Brecht, Bertold: Kurázsi mama
78. Hemingway, Ernest Miller: Az öreg halász és a tenger
79. Orwell, George: 1984
80. Golding, Sir William Gerald: A legyek ura

81. Tolkien, John Ronald Reuel: A gyűrűk ura

82. Beckett, Samuel Barclay: Godot-ra várva
83. Eliot, Thomas Stearns: Átokföldje, versek
84. Bulgakov, Mihail Afanaszjevics: A Mester és Margarita
85. Mandelstam, Oszip Emiljevics: Versek (részletek)
86.Anne Frank naplója
87.Camus, Albert: Közöny
88. Merle, Robert: Mesterségem a halál
89. Beauvoir, Simone de: A második nem

90. Achebe, Chinua: Széthulló világ

91. Kundera, Milan: A lét elviselhetetlen könnyűsége
92. Szolzsenyicin, Alekszandr Iszajevics: A Gulág szigetcsoport
93. Burgess, Anthony: Gépnarancs

94. Borges, Jorge Luis: Válogatott művei

95. Capote, Truman: Hidegvérrel

96.Nabokov, Vladimir: Lolita
97. Márquez, Gabriel García: Száz év magány

98. Rushdie, Sir Ahmed Salman: Az éjfél gyermekei

99. Lessing, Doris: Az arany jegyzetfüzet

100. Morrison, Toni: A kedves

Lásd még: Ingyenes e-könyv adatbázisok szabadon elérhető gyűjteménye
Ingyenes magyar hangoskönyvek
Még Több Magyar Elektronikus Könyv Letöltése az OLVASÓSZOBÁBAN!